Berg+Berg Modern Rustic Furniture
Dokter Larijweg 170 / 7961 NV Ruinerwold
T 0522 474364 - M 06 23272401 (tussen 9.00-17.00 uur)
info@berg-berg.nl
- bezoek op afspraak op werkdagen en op zaterdagochtend

Alle beeldmateriaal en modellen zijn eigendom van Berg+Berg/ WeinbergWoodworks
en vallen onder de bescherming van de Auteurswet. Het beeldmateriaal mag niet zonder
vooraf
gaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd en/of gereproduceerd.
copyright Berg+Berg